top
Close

SHOPPING TIMELINE

RECENT VIEW

[ Consult ]
BBS Search Form Search  initialize
General BBS Comment
No.
Content
Name
Date
Hits
71
일반
배송관련 (1)
Jimin Noh
2023-05-13
0
70
일반
배송지연 (1)
Sarah Kim
2023-05-07
1
69
일반
Order (2)
hem
2023-04-28
1
68
일반
배송지연 (1)
Sarah Kim
2023-04-28
2
67
일반
허리 끈이 오지 않았습니다 (1)
younghye0310@gmail.com
2023-04-19
5
66
일반
해외배송료 문의
KUN soyoung
2023-04-17
2
65
일반
배송 언제되나요 (1)
Yunna Kwan
2023-03-13
3
64
일반
배송문의
Emily Park
2023-03-08
4
63
일반
Order cancellation (1)
Dayun Kim
2023-02-17
1
62
일반
해외배송 (1)
HAN SUNG HYE
2023-02-01
4
61
일반
제품하자 (1)
Heejin Choi
2023-01-31
2
60
일반
바지 사이즈 변경 (1)
Chu
2023-01-29
1
59
일반
배송 일자 문의 (1)
Chloe Lee
2023-01-09
6
58
일반
배송일자 문의 (1)
Soeun Jo
2022-12-09
2
57
일반
환불/반품 문의 부탁드립니다 (1)
Minji
2022-11-29
3
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5